PRODUKTER

Våra båda lokbyggsatser är uppbyggda ungefär som klassiska kartongklippark. Via ritprogram och reprodatorer överförs layouten till en specialmaskin, där järnklorid används för att etsa bort nysilverplåten mellan detaljerna. Eftersom etsningsprocessen sker från båda sidor av plåten är det möjligt att via halvetsning skapa vikanvisningar, markerade nitskallar och andra detaljerade reliefmönster.

Delarna lossas försiktigt från den bärande ramen och bockas till. Till stora delar kan byggsatserna limmas ihop (CA-lim rekommenderas) med mässingsnitar som mekanisk förstärkning, men vissa fogar vinner hållfasthetsmässigt på att skruvsäkras eller lödas.

Vi vill understryka att det handlar om avancerat modellbygge, som kräver viss erfarenhet av såväl metallbearbetning som lödning. Byggsatserna är dessutom helt omotoriserade, vilket gör att den som vill köra med sitt lok själv måste förfärdiga en drivmekanism.
Således inget för den rena nybörjaren, men många timmars trevligt tidsfördriv för den byggvane småbanefantasten!

Söderblom 10 hkr, skala 1:20,3


Etsad byggsats i 0,5 mm nysilverplåt. Den stora skalan ger utnärkta möjligheter till extrem detaljering och finish! I satsen ingår själva etsplåten, två hjulaxlar med 32 mm spårvidd (för uppställning som "bokhyllemodell"), nitar och råämnen till de smådetaljer, som behövs för bygget. Loket är inte särskilt svårt att motorisera, men den biten – liksom målning och väderbitning – får bli ”den byggandes ensak”.

Priset för denna byggsats är för i Sverige boende kunder SEK 1 420.00 inkl. moms och porto.
Beloppet sätts lämpligen in på vårt postgiro 463 30 21-3 eller bankgiro 5307-4209.Sala typ W-8, skala 1:35


För denna byggsats har vi valt den i Europa vedertagna skalan 1:35 (eller 3:100, som Hans Svensson i AoH uttrycker det). De superdetaljerade metalldelarna är etsade ur 0,25 mm nysilverplåt. I satsen ingår själva etsplåten, två hjulaxlar med 16,5 mm spårvidd (för upp-
ställning som "bokhyllemodell"), mässingsnitar och råämnen till de smådetaljer, som behövs för bygget. Svarvade detaljer samt färg och väderbitningsmaterial ingår inte i satsen.

Priset för i Sverige boende kunder är SEK 813.00 inklusive moms och porto.
Det aktuella beloppet sätts in på vårt postgiro 463 30 21-3 eller bankgiro 5307-4209.

Utrymmet för motor och transmission är mycket begränsat, men den händige kan säkert få till ett fungerande drivmaskineri!
(Högra delen av bilden: Med hjälp av tyske kollegan Jürgen Wedekind har vi nu tagit fram ett fräst mässingsunderrede med coreless-motor, O-ringsdrift och skalenliga gångegenskaper. De första leveranserna har anlänt! (November 2004). Priset har satts till SEK 1 765.00 inkl. moms och porto.)
Log Cabin Reklam AB, Box 1201, SE-164 28 Kista, Telefon: +46 8 751 01 71. Fax: +46 8 751 42 30