TEKNISK BESKRIVNING

För att ha framgång som utställare måste Du ha något intressant att visa upp och vara mentalt laddad för att göra ett bra säljarbete i montern.

Minst lika viktigt är det att höja sig över bruset så att besökarna dras till just Din monter, stannar upp, kommer in och börjar prata.

Om Du väljer ett lågprisalternativ (t ex någon av den enkla standardlösningar som mäss-
förvaltningarna själva erbjuder) är risken att Du inte når det resultat Du hade hoppats på.

Om Du i stället väljer en s k snickarmonter, som byggs upp helt enligt Dina intentioner och sedan skrotas när mässan stänger, kommer Du säkert att få den önskade effekten – men knappast till den kostnad Du hade förväntat Dig!

Log Cabin Reklam AB skiljer sig från kollegorna genom att bygga återanvändningsbara trämontrar. Något förenklat kan man säga att Du får snickarmonterns utseende och känsla till priset av en vanlig systemmonter!

Med oss som leverantör kan Du fortfarande detaljstyra monterns innehåll. Vi tar sedan fram ett designförslag och presenterar det för Dig i form av en byggritning, en 3D-färgskiss och (om så behövs) en arkitektmodell i skala 1:50. Du får också välja mellan olika belysnings-
lösningar (takhängd trossbalk eller monterburna spotlights) och golvmaterial (mattrutor, heltäckning, laminatgolv eller rustika golvtiljor – eller varför inte gatsten eller äkta gräsmatta?).

När vi är överens om monterinnehållet, så tar vi över all teknik och logistik och driver projektet som en totalentreprenad. Dagen innan mässan öppnar är Du och Dina kollegor på plats för att flytta in i och ta över den helt nyckelfärdiga montern!

Enklare kan det inte bli!

Vi använder ett egenutvecklat modulsystem med 50 mm tjocka vägg- och rampelement, som består av cellplastfyllda och masoniteklädda fururamverk.
Likt legoklossar hakas sedan komponenterna ihop till den för tillfället aktuella monter- designen. När mässan stänger hakas montern ner igen och delarna transporteras tillbaka till lagret och återanvänds i kommande montrar. Mest ekonomiskt är det definitivt att hyra allt standardmaterial från oss, och bara köpa in eventuella specialsnickerier.

Fördelarna med ett Log Cabin-bygge kan sammanfattas i följande punkter:


  • Gedigen och stadig konstruktion med stor bärighet.
  • Unik möjlighet att utnyttja rundade former (väggar, ramper, bågar, valv).
  • Målning på plats i valfria nyanser (även svampning eller motivmålning).
  • Tunga exponat och hyllor kan monteras var som helst på väggarna.
  • Varmt och välkomnande intryck för besökaren!
  • Alla trädetaljer målas med vattenbaserad färg och återanvänds. (Miljövänligt!)
  • Trots mervärdet prismässigt jämförbart med vanliga aluminiummontrar.


Log Cabin Reklam AB, Box 1201, SE-164 28 Kista, Telefon: +46 8 751 01 71. Fax: +46 8 751 42 30