SP-PLANERING

Att leva hand ur mun och höftskjuta mot problemen i den takt de dyker upp är inget att rekommendera. Den sanningen gäller även marknadsföring – en fastlagd plan för (åtminstone) ett år framåt gagnar såväl nattsömn som ekonomi!

30 års verksamhet i B2B-världen, delvis i säljledande position, har lett till en hel del insikter (och åsikter) om vad sales promotion och försäljning egentligen handlar om.

Denna kunskaps- och erfarenhetsmassa är något vi gärna delar med oss till Dig och våra andra kunder!

Väck en marknadschef mitt i natten och erbjud mer budgetpengar.
Tio mot ett att reptilhjärnereaktionen blir ”Annonsera!”...


Ofta försöker vi på Log Cabin att likna verkligheten vid en verktygslåda, där företagsledningen alltför ofta greppar efter skiftnyckeln och hammaren. På verkstadsslang kallas skiftnyckeln ibland "muttersvarv" på grund av sin begränsade förmåga att dra åt eller lossa skruvförband. Och att med en hammare slå sönder något går visserligen fort och enkelt, men det finns faktiskt andra – mer subtila – metoder för problemlösning.

Vårt strategitänkande går ut på att lära ut hur alla de andra finurliga verktygen i lådan fungerar. De flesta företag har en begränsad marknadsföringsbudget, och att då dra sönder skruvskallar med skiftnyckel och slå vilt omkring sig med hammaren ger sällan bästa resultat. Mycket av resonemanget går ut på att hitta rätt mix, maximal ”bang for the buck” och de media som i det aktuella fallet ger bäst träffbild!

Slå en signal, så får vi prata igenom just Ditt scenario.
Tro oss, det kan löna sig!Log Cabin Reklam AB, Box 1201, SE-164 28 Kista, Telefon: +46 8 751 01 71. Fax: +46 8 751 42 30