Log Cabin Reklam AB
Monterproduktion
Reklamtjšnster
Lapptšcken
Lapptšcken
Kontakta Oss!
Lšnkar
 
 
F√ĖREBILDERNA

Många svenska motorlok på smalspåriga industrijärnvägar har varit av tysk tillverkning. Fabrikat som O&K Montania, Oberursel och Deutz dominerade marknaden, men redan omkring 1905 började svensk verkstadsindustri ta upp kampen om kundernas gunst.

En bit in på 1910-talet hade tre tillverkare befäst sina marknadspositioner med distinkta modellprogram och väl genomtänkta konstruktioner:
  • Warrant (Vara Gjuteri och Mek. Verkstad AB, Vara)
  • S√∂derblom (S√∂derbloms Gjuteri AB, Eskilstuna)
  • June (AB J√∂nk√∂pings Motorfabrik, J√∂nk√∂ping)
Med åren fick pionjärtrion konkurrens av smålokstillverkare som Bergbolagen, John Bergman, EWL, Industridiesel, Sala Maskinfabrik och AB Slipmateriel.

På 1950- och 60-talen tillkom också AGV, GIA och Oskarshamns Varv, som dock specialiserade sig på kompakta byggnadslok för tunnel- och entreprenadändamål. Idag används smalspåriga motorlok bara vid några få torvindustrier och enstaka tunnelprojekt.

Den första av våra två modeller härrör från den klassiska trion. Den andra är på sitt sätt också en klassiker, men tjugo år yngre.
S√ĖDERBLOMS GJUTERI AB, ESKILSTUNA


Bolaget grundades 1877 som gjuteri och reparationsverkstad. Med tiden övergick man till att även tillverka ångmaskiner och mejeriutrustning, och i början av 1900-talet utökades produktsortimentet med lastbilar, motorcyklar, dressiner, motorlok och stationära motorer.
År 1916 såldes Söderbloms Gjuteri AB till Luth & Rosén Elektr. AB, som i sin tur införlivades i ASEA (idag ABB).

Bilar och motorlok placerades i en gemensam nummerserie, men någon komplett till-
verkningslista finns tyvärr inte bevarad. Ett trettiotal lok har kunnat identifieras, och antalet kända lastbilsleveranser är ungefär lika många. Högsta kända loknummer är 193, så rent teoretiskt det kan ha tillverkats ytterligare ett 100-tal idag okända fordon på stål- eller gummihjul!

Enligt bevarade prospekt kunde loken beställas i fyra standardstorlekar: 10, 12, 20 och 24 hkr. De båda mindre modellerna var klart vanligast medan bara ett 20 hkr och två 24 hkr är kända. (Dessutom har två lok med 18 hkr identifierats!)

Som drivkälla användes egenutvecklade, vertikala fyrtaktsmotorer med två, tre eller fyra cylindrar. De små 10 hkr-lokens motorer var tvåcylindriga och startade med bensin. När motorn blivit varm kunde ventilen i sugledningen kastas om till drift med billigare fotogen.

I Västergötland finns två Söderbloms-lok bevarade i exteriört originalskick, medan ett underrede med modern påbyggnad fortfarande är i drift vid en torvindustri i Skåne.
SALA MASKINFABRIKS AB, SALA


Företaget grundades 1895 och fungerade de första åren som traktens lokala redskaps-
tillverkare och reparationsverkstad. 1924 övertogs verksamheten av maskinfirman Tornborg & Lundbergh (varumärke: TORNO), som hade en stark ställning i sågverksindustrin. I början av 1930-talet gav försäkringsbolagen sågverken klartecken för användning av gnistsläckar-
försedda dieselmotorer. Bolagets VD hade patent på en vattenburen gnistsläckaranordning, och därmed öppnades ett nytt marknadssegment för maskinfabriken!

Under 1930- och 1940-talen tillverkades 66 smålok med förbränningsmotor (huvudsakligen från engelska R. A. Lister, men under krigsåren också svensktillverkade Albin-motorer). Loken, som var indelade i standardklasserna B, H och W, hamnade vid alla möjliga typer av industrier. Hela 36 av dem gick dock till sågverksindustrin, och då ofta i kombination med stångkopplade och (via kraftöverföring) lokdrivna staplingsapparater.

Vårt modellok är ett typiskt W-8-lok (klass W med 8 hkr motorstyrka). Den främsta förebilden har varit Sala 133/1938, det enda av loken som levererades med fällbar skorsten.
Vissa typiska detaljer har även hämtats från andra W-8-lok.

Efter att även ha tillverkat fem ackumulatorlok och fyra kontaktledningslok upphörde loktill-
verkningen i Sala √•r 1953. En handfull Sala-lok (dock ingen W-8) finns bevarade,bl a hos √ĖSlJ, Fr√∂vi Maskin- & Bruksbanemuseum, F√∂reningen Landabanan och Banmuseet i √Ąngelholm.

F√∂r mer information i √§mnet h√§nvisas till SJK Sm√•baneavdelnings bok ‚ÄĚLoktillverkningen vid Sala Maskinfabriks AB √•ren 1932-1953‚ÄĚ (ISBN 91-85098-96-5), som kan best√§llas fr√•n SJK Bokf√∂rs√§ljning (www.jarnvag.net/sjk2/#smabana).
Log Cabin Reklam AB, Box 1201, SE-164 28 Kista, Telefon: +46 8 751 01 71. Fax: +46 8 751 42 30